pierre de roy

Inzicht uit het patientjourney-seminar 2015 in de praktijk toegepast

Het eerste seminar over patientjourney was voor mij een eye-opener. Wij zijn het direct voor vermoeidheidpatiënten gaan gebruiken (o.a. bij informatieavonden). We hebben avonden voor nieuwe patiënten, maar ook voor hun partners, familie of vrienden, het geeft perspectief.
Het specifieke aan hun ‘journey’ is, dat zij veel onbegrip tegenkomen, gebrek aan (h)erkenning van hun aandoening.
Het helpt als je vanuit hun perspectief een patiënt journey in kaart probeert te brengen.

Maar we gebruiken het nu ook met onze professionele collega’s. Als het bijvoorbeeld gaat over protocollen, procedures of thema’s als ‘rond de patiënt georganiseerde zorg’.
De ervaring hier is dat er met de patient journey in gedachte veel  meer uitkomt! Ik zie daarom dus erg uit u te ontmoeten bij het tweede seminar!

Pierre de Roy