Dinsdag 27 september 2016

15:30 Ontvangst

Dagvoorzitter

Frits Poiesz, patientjourneylist bij Spreekuur Thuis

Live Voting

Live Voting na elke presentatie onder leiding van Pierre de Roy

Sprekers

Bert van Loon

16:15  Content: de momentsleutel voor arts & patiënt

Bert van Loon, onafhankelijk communicatiestrateeg, schetst de grote lijnen van verandering in communicatiemogelijkheden en -gedrag. Alle professionals die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt, zijn per definitie onderdeel van de patient journey. En bij elke professionele stakeholder ligt de uitdaging hoe nieuwe mogelijkheden en inzichten uit de communicatiewetenschap in te zetten ten bate van de patiënt. Zijn stelling:. ‘Of we dat contentmarketing noemen of oprechte betrokkenheid is niet van belang. De winst voor de patiënt wel.’

Rocco Hoekstra

16:50  Kennis over lithium maakt patiënten sterk

Lithium werkt vaak uitstekend bij mensen met een bipolaire stoornis. In Nederland gebruiken meer dan 30.000 patiënten dit medicijn. Het gebruik van lithium brengt ook risico’s met zich mee. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen. Ook kunnen complicaties ontstaan bij langdurig lithiumgebruik, zoals schade aan de nieren.

Niet alle lithiumgebruikers hebben genoeg kennis van verantwoord gebruik van lithium. Het is van belang die kennis te vergroten om problemen te voorkomen.

Omdat behandelaars en patiënten elkaar maar weinig zien is, met steun van ZonMW, het online voorlichtingsproject Alles over lithium opgezet. Het project draait nu als pilot in de regio Rotterdam, regio en komt daarna landelijk beschikbaar. Het doel is kennis van lithium beschikbaar te stellen aan de lithiumgebruiker. De website geeft informatie en er is voorlichtingsmateriaal op te vinden. Patiënten kunnen hun lithiumwaarden en de nierfunctie bijhouden. Ook kunnen zij vragen stellen aan een panel van deskundigen, bestaande uit psychiater, internist, farmacoloog en een lithiumgebruiker.

Michiel Hageman

17:25 Samen beslissen in de spreekkamer met een keuzehulp in de hand

Het is de bedoeling dat patiënt en arts in de spreekkamer samen tot een behandelkeuze komen, ‘shared discission making’ is HET thema van 2016. Als hulpmiddel bij dit soort gesprekken zijn keuzehulpen ontwikkeld en komen er ook nog nieuwe (o.a. option grids) bij. Tot stand gekomen door samenwerking tussen zorgverleners en patiëntenorganisaties.  Met de keuzehulp op tafel kan de arts de behandelopties aan de patiënt uitleggen.

De patiënt kan aanvullende vragen stellen en met de arts bespreken wat hij belangrijk vindt. Na het gesprek met de arts neemt de patiënt de keuzehulp mee naar huis. Daar kan alles nog eens rustig overdacht en met naasten besproken worden, om uiteindelijk bij een volgend consult samen met de arts tot een besluit te komen.

Angelique van Dam

18:00  Op weg naar de Patient Journey 2.0 – Mijn Leven Met…

Het langzamerhand alom geaccepteerde Patient  Journey-model brengt de levenslijn van een patiënt in beeld voor zover het zijn chronische aandoening betreft. Toch is dit maar een stukje van het ECHTE leven van iemand met een zo’n aandoening. Patiënt is hij maar een deel van zijn dagelijks leven, daarnaast komen allerlei andere zaken aan de orde:

  • Moet er in huis iets aangepast worden?
  • Hoe gaat het met mijn werk?
  • Kan ik blijven eten en drinken zoals ik gewend ben?
  • Verandert er iets in mijn mobiliteit?
  • Blijft mijn sociale leventje intact?
  • Houd ik grip op alle veranderingen?
  • Misschien kan ik iets verbeteren aan houding en bewegen?

Aan dit  Patient Journey 2.0-model is de afgelopen jaren met steun van het ministerie van VWS hard gewerkt. Het wordt nu gelanceerd als MLM Mijn Leven Met….

18:45 Afronding en napraten met fingerfood dinner.